TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Gasilska društva
PGD Kapla - Pondor
Predsednik Ivan HRASTNIK
Poveljnik Milan PUSTOSLEMŠEK
Tajnica Vesna BIZALJ
Blagajničarka Martina PUSTOSLEMŠEK

 

Naslov: 

Kapla 45 a, 3304 TABOR
Kontakt: Ivan HRASTNIK, telefon 040 645 889

E-pošta: 

pgd.kapla.pondor@siol.net