JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Ostala društva
Društvo bivših svetnikov in županov Občine Tabor
Predsednik Maksimilijan BLATNIK
Tajnik Srečko PUSTOSLEMŠEK
Blagajnik Silvo LENKO

 

Društvo bivših svetnikov in županov Občine Tabor je prostovoljna organizacija, v kateri se združujejo svetniki in župani po izteku mandata. Ideja o ustanovitvi društva se je porodila med bivšimi svetniki, ki so bili v novoustanovljeni Občini Tabor izvoljeni na lokalnih volitvah leta 1998, mandat pa se jim je iztekel leta 2002.
Društvo so ustanovili z namenom druženja, srečevanja svojih članov in članov sorodnih društev in organiziranja strokovnih ekskurzij, pa tudi svetovanja o organizacijskih in pravnih zadevah na področju dela občinskega sveta.
Na ustanovnem občnem zboru, ki je bil 24. aprila 2003 v Ojstriški vasi, so bili prisotni bivši svetniki, ki so hkrati ustanovni člani društva: Marjan Žilnik, Srečko Pustoslemšek, Janko Šmit, Janez Stiplošek, Silvo Lenko, Leopold Drča in Maksimiljan Blatnik. Član lahko postane vsak bivši svetnik/-ca ali župan/-ja Občine Tabor, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme statutarna pravila.
Dolgoročni cilj Društva bivših svetnikov in županov Občine Tabor je združevanje v območne, državne in mednarodne zveze društev, ki sledijo podobnim načelom in imajo podoben program dela.

Naslov: 

Tabor 25, 3304 TABOR
Kontakt: Milan BLATNIK, telefon 031 426 461

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.