HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Turizem
Turistično društvo Gušt Tabor
Predsednik Adi LAZNIK
Tajnica Urška BAN
Blagajničarka Mira PEPEL

 

Turistično društvo GUŠT Tabor ( TD GUŠT ) je bilo ustanovljeno v sredini leta 2015 z namenom povezovanja ponudnikov različnih izdelkov in storitev s podeželja v osrčju zelene Spodnje Savinjske doline. Ustanovitelji društva že kar nekaj časa neformalno sodelujejo v podeželski turistični ponudbi na področjih ponudbe pridelave lokalne hrane, kmečkega turiz...ma in agrokampinga, organizacije slavnostnih dogodkov in gostinske ponudbe, prenočitvenih zmogljivostih, kateringa ter čebelarstva. Združeni v društvu TD GUŠT pa bi svoje dejavnosti radi povezali v celovito ponudbo kraja, ki se ponaša s prvinsko neokrnjeno naravo in enkratnimi možnostmi aktivnega preživljanja obiska ali dopusta na številnih pohodniških poteh od Čemšeniške planine (1204 m) do Mrzlice (1122 m), z obveznim nepozabnim vmesnim postankom na Zajčevi koči (742 m) in vzponom na taborski triglav - Krvavico (906 m), od koder pa je v jasnem vremenu viden resnični Triglav. Poleg pohodniških poti pa navdušujejo številne gorske in ravninske kolesarske steze, ki predstavljajo številna izhodišča za celotno Savinjsko dolino ter celjsko kotlino. TD GUŠT bo sposobno s svojimi vodniki z licencami prevzeti organizirano vodenje pohodniških in kolesarskih izletov, vsekakor pa bo njegova prioritetno delovanje na celoviti podeželski turistični ponudbi, ki trenutno temelji na naslednjih pobudnikih - ustanoviteljih društva:

1. Lokalna pridelava kmetijskih pridelkov in predelava mesa iz zunajpašne črede: KMETIJA LAZNIK
2. Slovesnostno-gostinske prireditve na Ribniku pri Lisjaku: GOSTINSTVO LISJAK
3. Agroturizem in agrokamping: KMETIJA WEISS
4. Čebelarstvo / izdelki in muzej čebelarstva: ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
5. Apartmajsko bivanje v apartmajih PR' BRIŠN'K in catering ponudba: GOSTINSTVO GRŽINA
6. Slovenska narodna in zabavna glasba: ANSAMBEL ZUPAN, Glasbena skupina ZA'KA PA NE

Čeprav se Slovenci plašno lotevamo prikazovanja svoje zgodovine, želijo preko novega turističnega društva GUŠT obiskovalcem prikazati, da naš kraj poleg atraktivne podeželske turistične ponudbe in lepe narave, bogati tudi živahna zgodovina trgovskih povezovalnih poti med Rimom in Panonijo. Pri nas se nahajajo tudi razvaline gradu Ojstrica, nekdaj last Celjskih grofov, kjer se je po legendi tragično končala ljubezen med Friderikom in Veroniko Deseniško. Ojstrica je poznana tudi po izbruhu vseslovenskega kmečkega upora v 17. stoletju.

Ustanovitelji društva pa se polno zavedajo, da je za uspešno delovanje društva pomembno povezovanje na različnih nivojih turizma in že takoj ob ustanovitvi smo pristopili k partnerstvu Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Spodnje Savinjske doline (LAS SSD), kjer bomo sodelovali v razvojnih turističnih projektih.

Prav tako se zavedajo, da je turizem živa stvar, ki zahteva stalno spremljanje in prilagajanje tokovom turističnega povpraševanja, zato so v naše vrste vabljeni vsi, ki so pripravljeni aktivno popestriti in dopolniti našo podeželsko turistično ponudbo.

Naslov: 

Miklavž pri Taboru 10, 3304 TABOR
Kontakt: Adi LAZNI, telefon 041 543 396

E-pošta: 

info@td-gust.si