JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Turizem
Turistično društvo Tabor
Predsednica Hani ZAMUDA
Tajnica  
Blagajničarka  

 

Turistično društvo Tabor je nastalo na osnovi vse večje zavesti o nujnosti promocije kraja v katerem živimo. Promocija, ki so jo imeli v mislih ustanovitelji društva septembra 2003, je bila tiste vrste ki krasi že več krajev po spodnji Savinjski dolini in krepi zavest prebivalcev doline v smislu turističnega razvoja in kjer pri tem sodeluje celoten kraj. Osnovni namen Turističnega društva Tabor je skrb za urejeno okolico v vaseh in za pričetek urejevanja turistične infrastrukture kamor spadajo kažipoti, oglasne table, označbe turistično pomembnih točk ter izdajati turistično literaturo: razglednice, brošure, prospekte.
Turistično društvo Tabor ima namen sodelovati z vsemi društvi, ki delujejo v občini Tabor in sodelovati pri pripravi ter izvedbi prireditev v občini. Prav tako želi sodelovati z vsemi društvi, ki se ukvarjajo s promocijo turizma v ožji in širši soseščini. Naše društvo si v občini želi sodelovati s prizadevnimi posamezniki, ki bi želeli prodajati svoje izdelke in pridelke, katere bi lahko uporabili kot turistično primerne artikle. Prav tako je društvo pripravljeno podpreti vsako zasebno iniciativo, ki bi pomenila vzpostavljanje turističnih zmogljivosti v občini in jih kot take vključiti v nameravano oblikovanje turističnih poti po občini Tabor za organizirane skupine in posamične turiste. Vsakoletno se bo pripravljalo akcijo izbora najlepše urejene domačije in ostale akcije za spodbujanje turizma v krajih.

Naslov: 

Tabor 21, 3304 TABOR
Kontakt: Hani ZAMUDA, telefon 041 393 828

E-pošta: 

tabor.td.tabor@gmail.com

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.