>> katalog informacij javnega značaja | spletna stran občine Tabor

Vsebina
 
mapa Osnovni podatki (2)
splošni podatki o katalogu
mapa Dostop do informacij (2)
postopek za dostop do informacij javnega značaja
mapa Podatki o občini TABOR (8)
mapa Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov (1)
seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo delovanje lokalne skupnosti ter predpisi evropske unije s področja delovanja lokalnih skupnosti
mapa Strateški in programski dokumenti (1)
mapa Seznam upravnih postopkov (1)
mapa Druge informacije javnega značaja (2)
mapa Civilna zaščita (1)


Največkrat gledani
 
zapis Kmetijske subvencije
Pravilnik o subvencijah v kmetijsko proizvodnjo.
zapis Ustanovitev javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
zapis Dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2011-2013.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (URL 76/2005)