JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Kanalizacija na območju Ojstriška vasi-vzhod

»Financira Evropska unija-NextGenerationEU«

Izgradnja kanalizacijskega omrežja je ena izmed temeljnih nalog lokalne skupnosti. Po uspešno izpeljanem projektu gradnje kanalizacije v Taboru in zahodnem delu Ojstriške vasi z izgradnjo čistilne naprave, odprtje katere je bilo v aprilu 2013, je bila smiselna širitev kanalizacije še na vzhodni del Ojstriške vasi. Projekt je zajemal dva gravitacijska kanala 1110 in 1111 v skupni dolžini 702,6 m, presek kanalizacijskih cevi je DN 250, kjer je zagotovljeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za 76 PE. Po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in soglasij, vključno z vpisom služnostnih pogodb v zemljiško knjigo, smo novembra 2020 pridobili gradbeno dovoljenje. Dela na terenu je izvajalo trboveljsko podjetje Sekopt, d. o. o., in so se začela v septembru 2021. Investicija, ki je bila zaključena avgusta 2022, znaša okrog 240.000 EUR. Naš projekt izgradnje kanalizacije vključuje tudi preplastitev cestišča. Projekt smo v začetku marca 2022 prijavili na Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) ‒ Načrt za okrevanje in odpornost. Občina Tabor vstopa v projekt kot upravičenka do sofinanciranja s sredstvi Evropske unije-NextGenerationEU.  Načrt za okrevanje in odpornost je nacionalni program reform in naložb, s katerimi bi ublažili gospodarske in socialne posledice pandemije covida19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bo Republika Slovenija do leta 2026 podprla dolgoročno trajnostno rast in naslovila izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Ta načrt je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

 

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.