JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Civilna zaščita
  • Obvestila
17. januar 2023
Ana
INFORMACIJE O FINANČNI POMOČI ZARADI IZPADA KRME

25. 11. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022. Izvaja se kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Do finančne pomoči je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po odloku.

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je izdala informativne odločbe, ki so jih upravičenci prejeli na dom.

 

Uprava RS za zaščito in reševanje obvešča oškodovance in prejemnike odločb, da dodatna vprašanja pošljejo na namenski poštni predal: skt-pomoci@gov.si ali pokličejo informacijske pisarne Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na tel. številko (01) 580 77 92.

 

URSZR, Izpostava Celje

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.