JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Lokalne skupnosti
  • Občinske
24. september 2019
Ana
Otvoritev lokalne ceste Tabor–Spodnja hosta, odsek Tabor–Lisjak

V nedeljo, 22. septembra 2019, smo z otvoritvijo uradno predali svojemu namenu novo pridobitev, lokalno cesto Tabor–Spodnja hosta, odsek Tabor–Lisjak, ki poleg lokalnih zanimivosti povezuje tudi sosednje občine.
Obnovo odseka Tabor–Lisjak smo po predlogu Komisije za investicije v cestno infrastrukturo in potrditvi Občinskega sveta Občine Tabor prijavili v državno shemo projektov financiranih po Zakonu o financiranju občin. Po potrditvi projekta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo izvedli javno naročilo ter sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom VOC Celje, d. o. o. Naloge nadzora je izvajalo podjetje Decen, d. o. o. Skupna vrednost projekta je znašala 261.330,19 EUR. Obnovili smo lokalno cesto v skupni dolžini 1.566 m in parkirišče ob pokopališču Tabor v izmeri 280 m².
Ob zahvali izvajalcu del in izvajalcu nadzora se seveda želimo zahvaliti domačinom oziroma vsem mejašem obnovljenega odseka. Francois de la Rochefoucauld pravi: »Nič ni nemogoče; do vsake stvari vodijo poti in če imamo pravo voljo, bi morali najti tudi pot.«
Alenka Kreča Šmid
 

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.