TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
16. september 2020
Ana
"DOBRODOŠLI U GRABN"

Na sončno soboto, 12. septembra 2020, je potekalo slavnostno odprtje na novo rekonstruiranega cestnega odseka Podlog–Djuranovič oziroma, kakor ji pravijo domačini, »cesta u grabn«. Slavnostni trak sta skupaj s pomočjo Vanese Stanko prerezala domačin Milan Đuranović in župan Marko Semprimožnik.

V začetku leta 2017 je Komisija za investicije v cestno infrastrukturo obravnavala prejete pobude naših občanov in jih ovrednotila skladno s Kriteriji za investicije v cestno infrastrukturo. Ena izmed pobud se je nanašala tudi na cestni odsek javne poti 992 805 (Podlog–Djuranovič) v skupni dolžini 620 m. Skladno z Odlokom o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor je bil sklenjen dogovor o sofinanciranju navedene javne poti z osmimi soinvestitorji. Po potrditvi dogovora smo izvedli javno naročilo ter za izvajanje sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Sašo Cizej, s. p. Vrednost del je znašala 56.679,19 EUR z DDV. Naloge nadzora je izvajalo podjetje PR projekt, Rok Presečnik, s. p.

Ob zaključku se želimo zahvaliti vsem sodelujočim, saj brez sodelovanja, razumevanja in odstopa potrebnega zemljišča, ne bi mogli izvesti rekonstrukcije ceste, oziroma, kakor so dejali občani: »V grabn smo stopili skupaj in uspelo nam je.«

Po uradni otvoritvi so občani pripravili bogato obložene mize, ob katerih je med druženjem stekel prijazen pogovor.

 

Alenka Kreča Šmid