TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
09. oktober 2020
Saša Zidanšek Obreza
OBČINA TABOR PODPISALA PISMO O NAMERI ZA VKLJUČITEV V PROJEKT "REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA 2020/2021"

V mesecu oktobru 2020 je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o (RASR) Občina Tabor,  kakor že vrsto let doslej,  podpisala Pismo o nameri za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija 2020/20210. Projekt je državna razvojna naloga na regionalni ravni, ki ga skladno z zakonodajo izvaja RASR.

Občina Tabor je s Pismom o nameri izrazila interes za vključitev v projekt, preko katerega bo izvajala svojo štipendijsko politiko. Namen občine je sofinancirati 1 štipendijo za dijake v višini 25 % ob upoštevanju kriterijev, da sta delodajalec in štipendist iz naše občine.
Na spletni strani RASR je  objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oz. študijsko leto 2020/2021: http://www.rasr.si/si/razpisi/2020/02/713-JAVNI-RAZPIS-ZA-IZBOR-PROJEKTOV-SOFINANCIRANJA-KADROVSKIH-STIPENDIJ-DELODAJALCEM-ZA-SOLSKO-STUDIJSKO-LETO-2020-2021
Delodajalec se na razpis lahko prijavi kadar koli med šolskim letom 2020/2021. Več informacij na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na   telefonski številki 03 589 40 90.
Regijske štipendijske sheme so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z  Zakonom o štipendiranju. Podrobnejše je izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem, ki ga sprejmejo regionalne razvojne agencije. Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru RŠS se izvaja v sodelovanju med skladom in subjekti razvoja na regionalni ravni (RRA) kot nosilci RŠS in sicer tako, da sklad preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva do 50% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij od trenutnega šolskega/študijskega leta do konca izobraževanja na isti stopnji izobraževanja. Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

Delodajalci Občine Tabor vabljeni, da se vključite in izkoristite možnost sofinanciranja.

Saša ZIDANŠEK OBREZA