CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
10. februar 2022
Saša Zidanšek Obreza
PODPIS POGODBE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GASILSKE JAVNE SLUŽBE V LETU 2022

 

V sredo, 9. februarja 2022, so v sejni sobi občine predstavniki lokalnih PGD, Gasilske zveze Žalec in župan Občine Tabor slavnostno podpisali letno pogodbo za financiranje lokalne gasilske javne službe za tekoče leto.

Osnovo za sklenitev tovrstne pogodbe predstavljata Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakon o gasilstvu. Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza so v skladu s tem dolžni opravljati naloge gasilske službe na celotnem območju Občine Tabor, lokalna skupnost pa jim bo za samo delovanje, plačilo zavarovalnih premij,  nakup gasilskih oblek in opreme. zagotovila proračunska sredstva v višini cca. 28.200,00 EUR.

Organizirana oblika prostovoljnega gasilstva v Sloveniji ima 153-letno tradicijo. Danes so prostovoljne gasilske organizacije najštevilčnejši in najmočnejši del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Visoka operativna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot zagotavljata 24-urno pripravljenost ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na območju celotne države. Sistem delovanja prostovoljnega gasilstva v Sloveniji je na zavidljivi ravni in pogosto zgled številnim drugim državam v Evropi in svetu. Učinkovitost sistema je izpostavljena predvsem ob večjih naravnih nesrečah, pri čemer so prostovoljni gasilci na intervencijah ob sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč nepogrešljiv del ekipe. Gasilstvo že v začetkih ni pomenilo le gašenja požarov ter reševanja ljudi in njihovega premoženja, temveč je imelo pomembno vlogo na splošnem družbenem in kulturnem področju, saj so se ljudje prav v gasilskih društvih povezovali ter krepili narodno zavest in kulturno enotnost. (Janja Kramer Stajnko doc. dr., Univerza v Mariboru)

Prisotni  so podpis pogodbe izkoristili tudi za kratek delovni sestanek, na katerem so povzeli uspešno delo in sodelovanje preteklega leta in se ob tem dotaknili tudi teme »gasilskega podmladka«. Predsednik GZ Edvard Kugler je izpostavil upad interesa mladih za gasilstvo zaradi situacije, povezane s Corono, ki že dlje časa onemogoča kvalitetno vadbo in izobraževanje. Župan  Marko Semprimožnik je ob tem povedal, da  v naši lokalni skupnosti kljub obstoječim razmeram delo z mladimi še vedno poteka zelo uspešno in intenzivno in pohvalil njihove mentorje. Ob koncu se je v imenu občine in vseh občanov zahvalil gasilcem za 24-urno pripravljenost, da priskočijo na pomoč, za njihovo požrtvovalno delo in hitra ter strokovna posredovanja pri preteklih intervencijah.

Saša Zidanšek Obreza