TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
29. september 2020
Ana
IZTEK VODNIH DOVOLJENJ ZA OSKRBO S PITNO VODO

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, obvešča, da se 31. 12. 2020 velikemu število vodnih dovoljenj izteče čas veljavnosti. 
Četrti odstavek 127. člena Zakona o vodah določa, da se vodno dovoljenje na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za njegovo pridobitev.

V izogib nevšečnostim, ki bi jih lahko povzročila prepozno vložena vloga za podaljšanje, pozivajo, da imetniki vodnih dovoljenj pregledajo datume izteka veljavnosti vodnih dovoljenj, pridobljenih za oskrbo s pitno vodo.

Vloga za podaljšanje je na voljo na spletni strani https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/2020/LastnaOskrba_podaljsanje.docx

Vlogo izpolnite v celoti in jo pošljite na Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Občinska uprava