CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
18. januar 2022
Saša Zidanšek Obreza
OBJAVLJEN ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI

V Uradnem listu RS, št. 3/2022, ki je izšel 7. 1. 2022, je objavljen Zakon o debirokratizaciji, katerega je Državni zbor sprejel na 91. izredni seji. Gre za prvi paket sprememb za debirokratizacijo, ki z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen posega v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavlja zakone in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več. Strateški svet za debirokratizacijo, katerega član je tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj, pa je prejel še več drugih predlogov, kateri bodo vključeni v nove pakete. Svoje predloge je Svetu posredoval tudi ZOS. 

Tako se bodo lahko v centralnem registru prebivalstva dodali podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki naj bi omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki. Pr edvideva se tudi možnost vročanja dokumentov na elektronski naslov, ki ga bo posameznik posredoval pristojnemu organu. Javnim uslužbencem pa bo mogoče vročati sklepe tudi na službeno e-pošto.

V Zakonu o pravdnem postopku se bo ukinilo overjanje natisnjenih izvodov odločb z e-podpisom.

V Zakonu o ohranjanju narave bo naloge upravljanja zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam. 

V Zakonu o športu se bo ukinilo dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu.

V Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti se bo v manjših krajih, ki so vezani na mestna pokopališča, dopustila spoštovanje želje žalujočih, da pokojnik do pogreba leži doma. 

V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije se bo uvedel Register pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Zakon o debirokratizaciji bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe posameznih členov pa se bodo začele uporabljati šest mesecev po objavi.

 

Mateja Krvina

Združenje občin Slovenije

The Association of Municipalities of Slovenia

Dunajska 156

1000 Ljubljana