JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
20. oktober 2023
Saša Zidanšek Obreza
OCENJEVANJE ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO ALI POPLAV

Vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo od 10. 5. 2023 do 1. 8. 2023 ali poplav od 3. do 6. 8. 2023 in od 28. do 31. 8. 2023 obveščamo, da se bo na osnovi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pričelo s popisom škode.

Škodo na kmetijskih pridelkih prijavite z izpolnjenim obrazcem 2, ki mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

Vrsta nesreče
Datum nastanka nesreče
Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
Davčna številka nosilca
Naslov nosilca
KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
Številka transakcijskega računa (TRR)

GERK – številka GERK-a
Vrsta kulture in šifra
Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u
Podpis oškodovanca (2x)

Ob prijavi škode OBVEZNO navedite telefonsko številko (v prazen prostor na obrazcu).

Škodo na kmetijskih pridelkih lahko prijavite najkasneje do 16. 11. 2023, in sicer pisno na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ali po e-pošti na naslov info@obcina-tabor.si, ali osebno v glavni pisarni Občine Tabor.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 03 705-70-80 ali na e-naslovu: info@obcina-tabor.si

Priloge:

 - Obvestilo o ocenjevanju škode (182kB)
 - Seznam kmetijskih kultur (118kB)
 - Obrazec 2 (.doc) (140kB)
 

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.