CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
06. januar 2022
Saša Zidanšek Obreza
POZIV PRIOBALNIM LASTNIKOM

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2 reda, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah dolžni sami zagotavljati odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. Več v prilogi!