TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
17. september 2020
Saša Zidanšek Obreza
UGODNO SOFINANCIRANJE NAKUPA MASK IN RAZKUŽIL ZA ROKE - RAZPIS JAVNEGA SKLADA RS ZA PODJETNIŠTVO

Javni sklad RS za podjetništvo je objavil Javnipoziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme. Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi določene ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme z namenom zagotovitve ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID 19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask za obraz-pralnih in za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID 19. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Prijavitelji na poziv prijavijo projekt, ki mora biti skladen z namenom in prdmetov javnega poziva, pri tem pa je potrebno ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni. Sofinancirajo se lahko že nastali stroški oz. izdatki od 12.03.2020 dalje do datuma oddaje vloge.

Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki se določi za vsak projekt posebej. Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200,00 EUR x število zaposlenih na dan oddaje vloge in hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR. Podjetju se lahko izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ 9.999,00 EUR. DDV ni upravičen strošek.

Slovenska podjetja z najmanj pet zaposlenimi lahko torej s prijavo na javni poziv Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo pridobijo za 200,00 EUR brezplačne zaščitne opreme na enega zaposlenega. Skrajni rok za prijavo je 31. oktober 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

 

Saša Zidanšek Obreza