TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Prostovoljstvo
10. november 2021
Saša Zidanšek Obreza
PROSTOFER IN BREZPLAČNI PREVOZI STAROSTNIKOV OD JANUARJA 2022 DALJE TUDI V NAŠI OBČINI

V mesecu novembru je Občina Tabor podpisala pogodbo o sodelovanju v projektu »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v Občini Tabor«,  za zavodom Zlata mreža iz Logatca.

Skupaj z Občino Vransko bo najeto električno vozilo, s katerim bodo prostovoljci obeh občin izvajali prevoze za starejše občane, ki ne vozijo sami, nimajo svojcev, imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Gre za prevoze po nujnih opravkih, npr. v zdravstveni dom, bolnišnico, lekarno, banko, pošto, občino, upravno enoto itd.

Za naročilo prevozov naših občanov bo vzpostavljen klicni center zavoda Zlata mreža, preko katerega bo možno naročati brezplačen prevoz s klicem na brezplačno telefonsko številko od januarja 2022 dalje.

Občina Tabor zato vabi vse prostovoljce, ki so pripravljeni sodelovati kot vozniki-izvajalci prevozov, da svoje podatke posredujejo na občino, na telefonsko številko: 03/7057088 ali na e-poštni naslov: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.

Vozilo bo na voljo ob koncu meseca decembra. Takrat se bodo vozniki prostovoljci tudi seznanili z uporabo le-tega in dobili ustrezna navodila glede prevozov.

Financiranje projekta je uvrščeno v predlog Proračuna Občine Tabor za leto 2022, s katerim se je na 19. redni seji, ki je potekala 8. novembra 2021 seznanil Občinski svet Občine Tabor in izrazil odobravanje ter podporo k projektu.

V nadaljevanju vabljeni, da si o samem projektu »Prostofer« v prilogah preberete nekoliko več.

Saša Zidanšek Obreza