HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Zdravje in lepota
19. marec 2019
Saša Zidanšek Obreza
PREDSTAVITEV IN AKTIVNOSTI INŠTITUTA VIR

Predstavitev programa »Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog« na Inštitutu VIR, zavod

Inštitut VIR, zavod je neprofitna nevladna organizacija, ki od l. 2001 neprekinjeno ponuja visokopražni socialnovarstveni program na področju urejanja problematike zasvojenosti, povezane s prepovedanimi drogami ter tudi drugim oblikami, nekemičnih odvisnosti. Nudi torej socialno-rehabilitacijsko svetovanje iskalcem pomoči, ki so usmerjeni v abstinenco in želijo obliko odvisnosti, ki jo imajo, popolnoma opustiti.

Program „Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog je torej sestavljen iz dveh podprogramov. V podprogramu 1 so obravnavane osebe, ki se srečujejo s kemično obliko zasvojenosti, v podprogramu 2 pa osebe, ki se soočajo z nezdravimi vedenjskimi omamami in zasvojenostmi, kot so odvisnosti od patoloških odnosov, od samopoškodbenega vedenja, od elektronskih medijev (z računalniškimi igricami, z internetno spolnostjo, s socialnim omrežjem, z mobilnimi telefoni), z nezdravo seksualnostjo, igrami na srečo, hrano (prenajedanjem), deloholizmom, pretirano telesno aktivnostjo, kompulzivnim trošenjem denarja in potrošništvom, ideologijo, okultizmom ipd. odvisnostim.

Zaradi novodobnih odvisniških vedenj, ki jih uvrščamo v nekemične oblike zasvojenosti, je število oseb, ki iščejo pomoč, zelo naraslo. V programu so sedaj zaposlene 4 strokovne delavke.

Osnovni namen programa je preprečevanje odvisnosti in socialna rehabilitacija uporabnikov drog, podpora ljudem za življenje brez drog in nezdravih vedenjskih omam in zasvojenosti ter krepitev in oblikovanje zdravih in zadovoljujočih vedenjskih vzorcev in medosebnih odnosov ter doseganje ravnovesja na vseh razsežnostih. Izhajamo iz izhodišča, da je droga ali zasvojensko vedenje težava celotne družine, zato je pomembno, da se vsi člani vključijo v obravnavo.

Rehabilitacijski program je zastavljen v stopnjah in v kolikor oseba sodeluje ves čas, sodeluje v programu okvirno 2 leti. Ker se problem oblikuje lahko desetletja, bi bilo pričakovanje čudežnih sprememb z enkratnim obiskom nerealno in do uporabnika prezahtevno, nestrokovno. Ko pa se za spremembe odločimo in si vzamemo čas za pogled vase, bo to vplivalo na spremembo celotne družinske dinamike, ne le posameznika, ki je izpostavljen kot vidni problem. Spremembe se zgodijo na vseh nivojih, osebnostnih, čustvenih, duševnih, duhovnih.

V program se vključujejo osebe vseh starosti, osebe z odvisnostmi in svojci, strokovnjaki, ki napotujejo uporabnike ter širša javnost, za katero pripravimo teme, ki preprečujejo nastanek ali poglabljanje stisk. Na program napotujejo CSD, zdravniki, sodniki, probacijska služba, srednje in osnovne šole idr., večinoma pa pridejo osebe, ki so od znancev, ki so program obiskovali, izvedele zanj in želijo zmanjšati lastne stiske.

Preprečevanje osipništva s srednjih šol program podpre preko sodelovanja s šolami, ki mladostnike usmerjajo v program v okviru alternativnega vzgojnega ukrepa. Zaradi razvojnega obdobja adolescence, ki je za razvoj zasvojenosti bolj dovzetno, je podpora mladostnikom še posebej pomembna.

Vsa leta MDDSZEM sofinancira program, na zadnje za čas od 2017 do 2023. Razliko nujno potrebnih sredstev pridobiva program s strani občin, ZRSZ, donatorjev, sredstev dohodnine in prispevkov uporabnikov, ki to zmorejo. Psihosocialni program Inštituta VIR je od leta 2007 verificiran pri Socialni zbornici Slovenije, kar pomeni, da je že od takrat v mreži javnih socialnovarstvenih programov.

Vabljeni, da se s programom podrobneje seznanite in vsebine spremljate na spletni strani http://www.institut-vir.si. V rubriki »Aktualno« lahko preberete tudi trenutno načrtovane dodatne aktivnosti, namenjene vsem, ki jih teme zanimajo.

Anita Leskovšek Feldin, v. d. direktorice

Inštitut VIR - Socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod
Vrunčeva 9,  Celje

 

 

 

 

Anita Leskovšek Feldin, v. d. direktorice