CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Energija

25. februar 2015
Alenka Kreča Šmid
DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE
16. februar 2015
Alenka Kreča Šmid
JAVNO NAZNANILO ZA DPN KIDRIČEVO-VODICE

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo podpisano javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice.

Razgrnitev študije M9 Kidričevo - Vodice

Strani