CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Gospodarstvo

05. december 2016
Saša Zidanšek Obreza
KROŽEK EKO TRŽNEGA SEMENARSTVA

V petek, 2. decembra 2016 se je v sejni sobi Občine Tabor odvijal Krožek eko tržnega semenarstva pod vodstvom terenske kmetijske svetovalke Kmetijsko gozdarskega zvaoda Celje, Izpostave Žalec, Maje Klemen Cokan, ki nam je posredovala naslednji prispevek:

17. marec 2016
Alenka Kreča Šmid
Javni razpis za pred-financiranje projektov

Spoštovani,

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.


Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi:
http://www.regionalnisklad.si/razpisi


Lep pozdrav.

09. december 2015
Alenka Kreča Šmid
Delna odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Delni odločbi in odločba v zvezi z boleznijo modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih so v priloženih datotekah.

07. december 2015
Alenka Kreča Šmid
ZAČETNI TEČAJ IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Več v priloženi datoteki.

26. avgust 2015
Alenka Kreča Šmid
Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

Občina Tabor je 12. avgusta 2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, ki ga je Vlada RS podpisala 20. julija 2015. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poudarja, da je odpis dolgov enkraten dogodek in s tem ukrepom ne želi spodbujati kulture neplačevanja.

03. avgust 2015
Alenka Kreča Šmid
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

31. 7. 2015 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

25. februar 2015
Alenka Kreča Šmid
OBVESTILO NOSILCEM KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 26. februarja 2015 do vključno 6. maja 2015.
Vlagatelji morajo urediti GERK-e na Upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo.
Obveščamo vas, da lahko svoje GERK-e pregledate na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG (http://rkg.gov.si/GERK/), kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi informacije o neusklajenih podatkih v RKG.

Strani