CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

09. avgust 2021
Saša Zidanšek Obreza
OBJAVLJENO LETNO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC ZA LETO 2020

Sporočam vam, da smo pri Varuhu človekovih pravic pripravili že 26. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020, katerega del je tudi Poročilo o izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Zakonu o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

03. avgust 2021
Saša Zidanšek Obreza
KONFERENCA O PRIHODNOSTI EVROPE

Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.

30. julij 2021
Saša Zidanšek Obreza
EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji. Na Upravni enoti Žalec smo vse do danes  prejeli skoraj 300 tovrstnih vlog. Vsem invalidom, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev predmetne kartice, in je še niste pridobili, priporočamo, da si le-to pridobite in tako koristite dane ugodnosti doma in v določenih državah Evropske unije.

29. julij 2021
Saša Zidanšek Obreza
PREKLIC PREPOVEDI UPORABNE PITNE VODE ZA ZALIVANJE IN OSTALO

JKP, d.o.o. Žalec obvešča, da je zaradi povečanja izdatnosti vodnih virov na območju občin Braslovče,  Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, PREKLICANA PREPOVED uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic,  polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, polivanje cestišč in poti.

Ostaja prepoved  polnjenja gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.

Iztok Pusovnik

 

 

 

05. julij 2021
Saša Zidanšek Obreza
ZBIRANJE DODATNIH PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE


ZBIRANJE DODATNIH PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE

Okrožnos sodišče v Celju nas je obvestilo, da poteka zbiranje dodatnih predlogov za kandidate za sodnike porotnike za mandatno obdobje 2021-2026. 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. 

30. junij 2021
Saša Zidanšek Obreza
PREPOVED UPORABE PITNE VODE ZA ZALIVANJE

Hiter in dolgotrajen porast temperatur je povzročil močno povečano porabo pitne vode. V pretežni meri prodnata tla in presušena zemlja povzročata okvare na vodovodnem omrežju ter otežujeta njihovo odkritje oziroma odpravo.

29. junij 2021
Saša Zidanšek Obreza
ODSTRANITEV VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA TABOR 14

Obveščamo vas, da bo izbrani izvajalec Tris d.o.o., Dobrovlje 32, Braslovče konec meseca junija pričel z odstranitvijo dotrajanega objekta Tabor 14.

V času izvajanja del vas prosimo za strpnost, upoštevanje prometne signalizacije ter opozoril in navodil odgovornih na gradbišču.

Alenka Kreča Šmid, direktorica občinske uprave

28. junij 2021
Saša Zidanšek Obreza
S SPREMEMBO ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA NAD NAVIDEZNE PRIJAVE PREBIVALIŠČ

Cilj novele Zakona o prijavi prebivališča, ki se začne uporabljati 27. 6. 2021, je zagotoviti dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjšanju števila neresničnih, neobstoječih, lažnih ali t. i. fiktivnih prijav, ko posamezniki na navedenem naslovu v resnici ne prebivajo.

16. junij 2021
Saša Zidanšek Obreza
OBVESTILO O PRESTAVITVI TERENSKEGA DELA V POSLANSKI PISARNI

Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Nik Prebil obvešča, da bo zaradi neodložljivih obveznosti v Državnem zboru moral prestaviti terensko delo v poslanski pisarni predvideno za ponedeljek, 21. 6. 2021.

11. junij 2021
Saša Zidanšek Obreza
ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA SVET OI JSKD ŽALEC

Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 72/10) in obvestila JSKD  o poteku mandata dosedanjim članom sveta OI JSKD Žalec, Občina Tabor poziva vse zainteresirane kandidate, ki bi v mandatnem obdobju  od septembra 2021 do septembra 2025 želeli predstavljati Občino Tabor v svetu OI JSKD Žalec, da po e- pošti: info@obcina-tabor.si , do ponedeljka 21. junija 2021, do 13. ure posredujejo priloženo izjavo.

 

Strani