CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

12. april 2021
Saša Zidanšek Obreza
OBVESTILO O POSLOVANJU UPRAVNE ENOTE MED 12. IN 16. APRILOM 2021

Spoštovani,

v skladu s sprejetimi sklepi in usmeritvami Vlade Republike Slovenije vas obveščamo, bo v času od vključno 12. do vključno 16. aprila 2021 na Upravni enoti Žalec izvajanje nalog omejeno zgolj na nujne zadeve (sklep Vlade RS, št. 01000-4/2020/9 z dne 9. 4. 2021).

08. april 2021
Saša Zidanšek Obreza
ZBIRANJE DODATNIH PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE

Okrožnos sodišče v Celju nas je obvestilo, da poteka zbiranje dodatnih predlogov za kandidate za sodnike porotnike za mandatno obdobje 2021-2026. 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. 

07. april 2021
Saša Zidanšek Obreza
SPOROČILO ZA JAVNOST: "SMART VILLAGE" - PAMETNA VAS

S spodbujanjem razvoja turizma na podeželju preko digitalnih tehnologij, krožnega gospodarstva in inovativnosti se na UPI-ljudski univerzi Žalec ukvarjamo v projektu SMART VILLAGE (slov. PAMETNA VAS).

Koncept pametnih vasi se nanaša na zmožnost koriščenja virov in proizvajanja dobrin za zadovoljevanje naših potreb, pri čemer ne ogrožamo virov za prihajajoče generacije; osnovni namen koncepta je ohranjanje aktivnega in vsem generacijam prijaznega podeželja.

31. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
POSLOVANJE UPRAVNE ENOTE ŽALEC MED 1. IN 12. APRILOM 2021

Upravna enota Žalec obvešča, da bo v skladu s sprejetimi ukrepi in usmeritvami Vlade izvajanje nalog omejeno na nujne zadeve.

Več v prilogi!

25. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
PODPIS POGODBE O OPRAVLJANJU LOKALNE GASILSKE JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2021

V  sredo, 3. marca 2021, je v sejni sobi občine potekal podpis letne pogodbe med občino Tabor, Prostovoljnimi gasilskimi društvi  Ojstriška vas-Tabor, Kapla-Pondor in Loke ter Gasilsko zvezo Žalec.

25. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
PROSTOVOLJNO BREZPLAČNO HITRO ANTIGENSKO TESTIRANJE NA OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM OD 30.03. DO 2.04.2021

ZD Žalec bo v tednu od 30.3.2021. do 2.4.2021 izvajal prostovoljno brezplačno hitro antigensko testiranje na okužbo z novim koronavirusom po sledečem razporedu:

Torek, 30.3.2021  med 15. in 19. uro (Dom II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a )

Sreda, 31.3.2021  med 15. in 19. uro (Dom II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a )

24. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
PROSTOVOLJNO BREZPLAČNO HITRO ANTIGENSKO TESTIRANJE NA OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM OD 22.3. DO 26.3.2021

ZD Žalec bo v tednu od 22. 3. 2021. do 26. 3. 2021 izvajal prostovoljno brezplačno hitro antigensko testiranje na okužbo z novim koronavirusom po sledečem razporedu:

24. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA JKP ŽALEC, D.O.O.

Številka: 0144-1/2021-2

Datum:         22. 3. 2021

Na podlagi 25., 26., 27., 28. in 29. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o., razpisna komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. objavlja prosto delovno mesto

DIREKTORJA PODJETJA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

23. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
MOTENO DELOVANJE BANKOMATA V TOREK, 30. MARCA 2021

Obveščamo vas, da se bo dne 30.03.2021 v dopoldanskem času izvedla nadgradnja dislociranega BA na lokaciji Občina Tabor.

Mitja Majc

Direktor Službe upravljanja nepremičnin

 

 

 


 

15. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
OBVESTILO POSLANCA NIKA PREBILA O DELOVANJU POSLANSKIH PISARN V OBČINAH SPODNJE SAVINSJKE DOLINE

Spoštovani,

glede na nedavno vladno sprostitev ukrepa, ki sedaj omogoča združevanje do 10 oseb vas obveščam, da do nadaljnjega nadaljujem delo na terenu in delo s prebivalci volilnega okraja Žalec II.

Obveščam vas tudi, da bom zaradi dveh rednih sej Državnega zbora, (ki zaradi epidemioloških razmer potekata kot tedenski izredni seji v marcu) in zaradi številnih izrednih sej, ki so sklicane za ta mesec, delo v poslanski pisarni premaknil na april. 

Predvideni termini odprtja poslanske pisarne v aprilu:

Strani