CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

15. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
LEGALIZACIJA OBJEKTOV "DALJŠEGA OBSTOJA" ZGRAJENIH PO 1.1.1998

S pravnega vidika je legalizacija objektov med zahtevnejšimi postopki na upravni enoti. Seveda pri sami razlagi zakonodaje in postopkovnih pravil ni večjih težav, saj tovrstne postopke vodijo uradne osebe z izkušnjami pri razlagi in uporabi prava, tako da to načeloma ne predstavlja  težav. Tudi takrat, ko se od primera do primera soočimo s kakim sistemskim vprašanjem, je poleg predpisov na razpolago sodna praksa in podpora drugih državnih organov, ki so na svojem matičnem področju vedno pripravljeni na izmenjavo strokovnih stališč in mnenj.

04. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
RAZPIS INOVATOR LETA 2020

Območno razvojno partnerstvo "Spodnje Savinjske doline" objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj "Inovator leta SSD 2020", na katerega se je možno prijaviti do 15. aprila 2021.

Več v prilogi!

23. februar 2021
Saša Zidanšek Obreza
TEHNIČNI PREGLED IN REGISTRACIJA TRAKTORJA TUDI V NAŠI OBČINI

Kdaj? V PETEK, 26. FEBRUARJA 2021, OB 14. URI.

Kje? PRI KMETIJSKI ZADRUGI TABOR.

09. februar 2021
Saša Zidanšek Obreza
PREDSTAVITVENE DELAVNICE ZA 2. JAVNI POZIV LAS SSD

Na spletni (https://las-ssd.si/2021/02/predstavitvene-delavnice-2-javnega-poziva-esrr/) in FB strani LAS SSD (https://www.facebook.com/las.spodnjesavinjskedoline) je objavljena novica o šestih (6) predstavitvenih delavnicah 2. Javnega poziva LAS Spodnje Savinjske doline za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

25. januar 2021
Saša Zidanšek Obreza
OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020

Občina Tabor obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa 29. 12. 2020, da se bo na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričelo popisovanje in ocenjevanje škode.

Zbiranje vlog poteka do 28. 1. 2021 in se lahko odda za:

-          v celoti uničene objekte (obrazec 3)

-          delno škodo na objektih (obrazec 4)

20. januar 2021
Ana
POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA

Direkcija RS za vode poziva lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda. Več v priloženi datoteki.
 

31. december 2020
Saša Zidanšek Obreza
POMOČ OB RUŠILNEM POTRESU NA HRVAŠKEM

Združenje občin Slovenije daje pobudo vsem slovenskim občinam, da po svojih močeh pomagamo prizadetim v potresu na Hrvaškem. Rušilni potres na območju Petrinje je zahteval več smrtnih žrtev, poškodovanih je veliko ljudi, predvsem pa je nastala velika materialna škoda, poškodovane ali celo uničene so številne javne ustanove, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in stanovanjski objekti. Prekinjena je elektrika, dobava vode, telefonija in drugi nujni infrastrukturni objekti.

30. december 2020
Saša Zidanšek Obreza
OBVESTILA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE - POMOČ HRVAŠKI OB POTRESU

Glede na večje število prejetih vprašanj o zbiranju materialne pomoči s strani podjetij, posameznikov, društev za pomoč Republiki Hrvaški ob potresu vam sporočamo naslednje:

Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko Mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo odzvala in je že oziroma še bo Hrvaški posredovala pomoč.

23. december 2020
Saša Zidanšek Obreza
OBVESTILO O ODPIRALNEM ČASU OBČINE IN POŠTE

Cenjene stranke obveščamo, da bosta

v četrtek, 24. decembra 2020 in

v četrtek, 31. decembra 2020

zaradi

prazničnega delovnega časa

 

Občina Tabor in

Pogodbena pošta Tabor

poslovali samo do 12. ure.

 

Hvala za razumevanje!

 

09. december 2020
Saša Zidanšek Obreza
POSLANICA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC

Prejeli smo poslanico varuha človekovih pravic Petra Svetine ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo v četrtek, 10. decembra 2020.

V njej je varuh med drugim zapisal, da ta čas prinaša tudi trenutek za razmislek. Pa ne le o pomenu in razumevanju naših pravic, ampak tudi o naših vrednotah in naši kulturi, ki jo z njimi povezujemo - kulturi strpnosti, kulturi sprejemanja in dialoga, kulturi vključevanja in nenazadnje tudi kulturi medsebojne komunikacije:

Strani