JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Občinska volilna komisija

Sedež OVK je na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Mandatna doba OVK traja štiri leta.

David Teržan predsednik
Jurij Strouhal namestnik predsednika
Matej Kokovnik član
Matjaž Lesjak namestnik člana
Maruša Leskovšek članica
Urška Zupančič namestnica članice
Bernarda Grobler članica
David Sevšek namestnik člana
Alenka Kreča Šmid tajnica OVK
Petra Slatinšek namestnica tajnice OVK

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.