JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predstavitev

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Člani občinskega sveta MANDAT 2022-2026:

VOLILNA ENOTA 1: TABOR

Vanja LEDNIK
Tabor 45 g, TABOR
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA
mobilni telefon: 041 914 374
e-pošta: vanja.lednik@gmail.com

Jernej GROBLER
Tabor 63 a, TABOR
INŽENIR GRADBENIŠTVA
mobilni telefon: 040 700 806
e-pošta: jernej.grobler@gmail.com

 

VOLILNA ENOTA 2: OJSTRIŠKA VAS

Lovro LESKOVŠEK
Ojstriška vas 20 c, TABOR
ELEKTROTEHNIK
mobilni telefon: 031 280 701
e-pošta: lovro@egis.si

 

VOLILNA ENOTA 3: KAPLA

Ivan HRASTNIK
Kapla 25, TABOR
STROJNI MEHANIK
mobilni telefon: 040 645 889
e-pošta: ivan.hrastnik1@gmail.com

 

VOLILNA ENOTA 4: PONDOR

Žan GROBLER, mag.
Pondor 8, TABOR
MAGISTER PRAVA
mobilni telefon: 031 629 598
e-pošta: zan.grobler@gmail.com

 

VOLILNA ENOTA 5: MIKLAVŽ PRI TABORU

Leopold MIKEK
Miklavž pri Taboru 36, TABOR
DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA
mobilni telefon: 031 318 280
e-pošta: leo.mikek@gmail.com

 

VOLILNA ENOTA 6: LOKE

Peter CAFUTA
Loke 12, TABOR
VARNOSTNI INŽENIR
mobilni telefon: 040 726 600
e-pošta: peri.cafuta@siol.net

 

VOLILNA ENOTA 7: ČRNI VRH

Boštjan KREČA
Črni vrh 28, TABOR
MIZAR
mobilni telefon: 051 265 378
e-pošta: bostjan.kreca4@gmail.com

 

 

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.