JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predstavitev

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Člani občinskega sveta 

Vanja LEDNIK
Tabor 45 g, TABOR
VE 1: TABOR
mobilni telefon: 041 914 374
e-pošta: vanja.lednik@gmail.com

 

Tadej LUKMAN
Tabor 22 a, TABOR 
VE 1: TABOR 
mobilni telefon: 031 254 582
e-pošta: lukman.tadej@gmail.com

 

Blaž KOVČE
Ojstriška vas 54, TABOR
VE 2: OJSTRIŠKA VAS 
mobilni telefon: 031 715 071
e-pošta: blaz.kovce@gmail.com

 

Ivan HRASTNIK
Kapla 25, TABOR 
VE 3 : KAPLA 
mobilni telefon: 040 645 889
e-pošta: ivan.hrastnik1@siol.net

 

Žan GROBLER, mag.
Pondor 8, TABOR
VE 4: PONDOR 
mobilni telefon: 031 629 598
e-pošta: zan.grobler@gmail.com

 

Mateja CESTNIK
Miklavž pri Taboru 47 a, TABOR
VE 5: MIKLAVŽ PRI TABORU 
mobilni telefon: 041 323 173
e-pošta: mateja.cestnik@siol.net

 

Mihael CENTRIH
Loke 39, TABOR
VE 6: LOKE
mobilni telefon: 040 431 072 
e-pošta: miha.centrih@pravnaklinika.si

 

Boštjan KREČA
Črni vrh 28, TABOR
VE 7: ČRNI VRH
mobilni telefon: 051 265 378
e-pošta: bostjan.kreca@gmail.com