JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

SPLOŠNE INFORMACIJE V ZVEZI Z UPRAVNIMI STORITVAMI:

Na tem mestu so v skladu s 7. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov: info@obcina-tabor.si

Upravno in občinsko takso lahko poravnate z gotovino na Pogodbeni pošti Tabor.
Plačilo pa stranke lahko izvedete tudi brezgotovinsko preko spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor
Namen plačila: Plačilo upravne takse za: navedite namen takse
Transakcijski račun: SI56 0138 4584 0309 169, sklic: SI11 76821-7111002.

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)

Vse vloge in obrazci so v fizični obliki dostopni tudi v sprejemni pisarni Občine Tabor.

Elektronska oddaja vloge je v pripravi.

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.