JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
26. junij 2020
Ana
POZIV K ODDAJI POBUD S PODROČJA UREJANJA PROSTORA

Občina Tabor poziva k oddaji pobud za spremembo namenske rabe prostora za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor.

Občane oziroma lastnike zemljišč pozivamo, da svoje pobude za spremembo namenske rabe  zemljišč (sprememba namenske rabe zemljišča pomeni spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter spremembe v druge rabe), posredujejo Občini Tabor najkasneje do 31. 7. 2020.

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Tabor že prejeli, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost, da podate novo pobudo.

Obrazec pobuda za spremembo namenske rabe najdete na spletni strani Občine Tabor http://www.obcina-tabor.si/ ali ga dobite v sprejemni pisarni občine.

Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:

  • za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 evrov,
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 evrov,
  • za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

 

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, lahko jo oddate v sprejemni pisarni občine ali skenirano po elektronski pošti na naslov info@obcina-tabor.si.

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.